Przejdź do treści

o mnie

Nazywam się Emilia Więsław i jestem radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku pod numerem BŁ/1521.

Ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Pracę magisterską z zakresu interpretacji prawa podatkowego obroniłam pod kierunkiem prof. dr hab. Leonarda Etela. Ukończyłam także studia licencjackie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku Filologia angielska.

Otrzymanie uprawnień zawodowych poprzedzało odbycie trzyletniej aplikacji radcowskiej, którą ukończyłam w 2021 roku oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu radcowskiego organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Egzamin radcowski trwa cztery dni i polega na sprawdzeniu przygotowania prawniczego osoby przystępującej do egzaminu radcowskiego, do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu radcy prawnego i składa się z pięciu części pisemnych (prawo karne, prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo administracyjne, etyka i zasady wykonywania zawodu).

Posługuję się językiem angielskim.

Zostałam radcą prawnym, bo szukanie rozwiązań i pomaganie ludziom to moja pasja. Obecnie prowadzę własną kancelarię radcy prawnego, wcześniej przez okres ponad 6 lat pracowałam w kancelarii Adwokaci i Radcowie Prawni Ślepowroński, Łuszyński, Matulewicz-Dzienis sp.j., zdobywając doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Pomimo, że zajmuję się stosowaniem prawa przez wiele lat, wciąż dla dobra swoich klientów staram się rozwijać i doskonalić swoje umiejętności. Chętnie stawiam czoło nowym wyzwaniom, a do każdej powierzonej mi sprawy podchodzę z pełnym zaangażowaniem.

Świadczę usługi w zakresie porad i konsultacji prawnych, sporządzam opinie prawne, oraz występuję sądami w charakterze pełnomocnika, a także wykonuję inne czynności wskazane w ustawie o radcach prawnych. Zakres spraw, którymi głównie się zajmuję dostępny jest tutaj. W wolnym czasie słucham podcastów kryminalnych, czytam reportaże i podróżuję.

droga zawodowa


2022 – obecnie

Kancelaria Radcy Prawnego Emilia Więsław

Doświadczenie zdobyte w trakcie aplikacji i pracy pozwoliło mi na otwarcie własnej Kancelarii ukierunkowanej na obsługę przedsiębiorców i windykację należności

2022 – obecnie
maj 2022

egzamin radcowski

Uzyskałam pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości

maj 2022
2019 – 2022

okręgowa izba radców prawnych w białymstoku

Odbyłam trzyletnią aplikację radcowską przygotowującą do wykonywania zawodu radcy prawnego. W jej trakcie zdałam wymagające egzaminy ze wszystkich dziedzin prawa, a także odbyłam praktyki w sądach, prokuraturze i spółkach

2019 – 2022
2017 – 2022

adwokaci i radcowie prawni ślepowroński, łuszyński, matulewicz-dzienis sp.j.

W kancelarii Adwokaci i Radcowie Prawni Ślepowroński, Łuszyński, Matulewicz-Dzienis sp.j. zdobywałam doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych i osób fizycznych

2017 – 2022
2013 – 2016

filologia angielska

Ukończyłam studia licencjackie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku Filologia angielska

2013 – 2016
2013 – 2018

studia prawnicze

Ukończyłam stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Pracę magisterską z zakresu interpretacji prawa podatkowego obroniłam pod kierunkiem prof. dr hab. Leonarda Etela.

2013 – 2018

kontakt z kancelarią:

tel. 516215967

mail: biuro@kancelariaew.pl

ul. Sienkiewicza 3 lok. 7/4, 15-432 Białystok (II piętro -wejście od ul. Sienkiewicza)

Obserwuj w mediach społecznościowych